> Forside > Profil

Firmaprofil

MIDGAARD EVENT

Midgaard Event beskæftiger sig hovedsageligt med planlægning og afholdelse af Firmaarrangementer, herunder teambuilding, events, firmafester, ledertræning samt konsulentydelser. Vi varetager både helt små samt rigtig store arrangementer.

Idégrundlaget bag MIDGAARD EVENT bygger på at skabe totaloplevelsen af at være med i en eventyrlig historie. Således inkluderer vores teambuilding-arrangementer udklædning og udstyr til alle deltagere, samt en høj grad af selvbestemmelse og indflydelse på spillets forløb. Der er aldrig kun én løsning på problemerne.

CVR: 10105455


Historie:
Virksomheden blev stiftet 1. april 2000 som et professionelt skridt efter mere end 100 arrangementer og foredrag inden for det danske foreningsliv. I årene herefter er aktiviteterne steget kraftigt på såvel Event- samt Teambuilding fronten. 1. januar 2003 blev virksomheden omdannet til anpartsselskab under navnet MIDGAARD EVENT ApS.

MIDGAARD EVENT ApS er siden 2004 ejet af KW Holding ApS

MIDGAARD EVENT har siden 1/5 2004 haft kontor- og lagerlokaler på Mågevej i København og siden oktober 2011 lager på Østerbro.

Vision:

Vi arbejder for at samtlige vores kunder oplever forøget glæde og motivation gennem fællesskabet om ekstraordinære oplevelser.


Mission:

Gennem ekstraordinære oplevelser bygger vi relationer mellem mennesker. Relationer mellem kolleger, eller mellem virksomheder og deres kunder. Vor værktøjer til succes er den gode historie og høj professionalisme, og når en kunde har købt en event, skal de opleve at få mere værdi, end de har betalt for.


Målsætning:

Hver kunde:
...oplever at få mere end den betaler for.

...kendetegner os ved en professionel oplevelse.

...oplever der skabes glæde og nære relationer.

...vælger at benytte os igen eller anbefale os til andre.

 

Om os:

At være blandt de 5 førende eventbureauer og have den største kundetilfredshed blandt disse.


 

 

Værdier


Når vores kunder tænker på MIDGAARD EVENT, skal de forbinde vort navn med konkrete handlemåder og succesfulde arrangementer. Disse 6 værdier er vores interne mantra vi arbejder ud fra, for at nå vor mål.

Værdi Hvorfor ? Hvordan ?

Klar Tale:

Klar Tale er den direkte og ærlige kommunikation, både internt mellem kolleger og eksternt med kunder.

Med klar tale vil vi eliminere misforståelser, konkretisere ydelser og fremfor alt forventningsafstemme.

Tag dialogen, sig tingene som de er, og betragt ærlighed som værdifuld feedback.

Samklang:

Samklang kommer af musikkens verden, når alle instrumenter spiller godt sammen og resultat og atmosfære afspejler vellyd. I Midgaard Event kommer samklang til udtryk gennem god teamspirit, begejstring og fælles præstation.

En god præstation og godt arbejdsmiljø er resultatet af fælles indsats. Både musikken og hvert enkelt instrument lyder bedst, når alle spiller efter samme noder.

Sørg for at der er enighed om målet, og at kolleger, kunder og du selv spiller samme melodi. Motiver kolleger og kunde til den gode tone.

Fokus:

Fokus er at se Formål, Mål og Vejen dertil.

Vigtige resultater kræver vilje og en målrettet indsats. Den lette løsning er langtfra altid den bedste løsning.

Tænk bagvendt, start med resultatet. Sæt ord på Formål (kundens behov), Målet (Hvad vil vi yde), Vejen dertil (Projektplanen)

Opsøge Ansvar:

Ansvar er modet til at gøre det vigtige og tage ejerskab.

Ansvar sætter fokus på det væsentlige og får tingene gjort.

 

Vær proaktiv og kom problemer på forkant. At opsøge ansvar er at tilbyde sin hjælp, men også at bede om den, når du kan bruge den.

Vækst:

Vækst er ”nye, flere, større og bedre”. Det gælder fx flere og større kunder, nye og bedre koncepter, større netværk eller bedre leverandører.

Vækst får virksomheden til at blomstre og udvikle sig. Overskud er målestokken.

Tænk stort, tænk ud af boksen, tænk ”hvad kan skabe merværdi for kunden”. Både i det enkelte event og i virksomheden som helhed.

Resultatskabende:

Drømme åbner muligheder, men resultater realiserer dem. Vi skal fokusere på at nå et resultat, en halvt opnået løsning er alligevel ikke nogen løsning.

Resultater gør vi kan måle vor egen indsats og forbedre os. Uden resultater er arbejdet spildt.

Tag en beslutning. Tænk ”jeg er den rigtige til at beslutte, og tiden er den rigtige nu”. Beløn dig selv og andre for gode resultater.